Albedo effekten som klimatiltag

Albedo effekten fortæller at sollys, som rammer sorte overflader afgiver mere varme til atmosfæren end hvide overflader.

Dette åbner for en række klimatiltag i indretning af vores byer, som vil begrænse stigningen i den globale temperatur.

Smørhus skaber uhensigtsmæssig opvarmning af atmosfæren i tagfladens ofte 30 år lange levetid.

Hvide græske huse udnytter albedo effekten til at minimere opvarmning af husene

Grønne tage understøtter biodiversitet og skaber mindre varme til atmosfæren end sorte tagflader

Hvad med sorte biler og sort asfalt?

Hvad med sorte tagflader?

Hvad med sorte affaldsspande?