VI HAR EN LØSNING

ALBEDO EFFEKTEN SOM KLIMATILTAG

Albedo effekten og kategorisering af sorte flader i vores samfund

Kategorisering af sorte flader i vores samfund

For at omsætte dette klimatiltag til handling er der brug for at sætte tal på klimabelastningen fra sorte flader, samt kategoriseret typen af sorte flader. Herfra kan relevante samfundstiltag sættes i værk for de enkelte kategorier. I den følgende gennemgang sættes fokus på en mulig kategorisering af sorte flader udfra opbygningen af vores samfund.

Bygninger, som har to underkategorierne med tagflade og vægge. Som materiale kan underinddeles i maling, som påføres overfladen og selve overfladens egenskab med den farve (eksempelvis skiffertage, tagpap eller tagsten)

Biler, som er veldefineret objekter med bilmærke og model, og som i deres produktionsbeskrivelse definere materiale og farve på bilens overflade.

Vejsystemer, som har fokus på vejbelægningens materiale og farve

Tekstiler, som befinder sig udendør. Disse tekstiler kan inddeles i to underkategorierne. Udendørs båret tøj (eksempelvis en jakke), samt udendørs genstande beklædt med tekstiler (eksempelvis en parasol eller en havetrampolin).

Marker, hvor en nypløjede brun mark har en anden Albedo koefficient end mærker, som er vokset til med grønne afgrøder.

Havet, som både har karakter af sort og hvidt afhængig af vandets bevægelse og tilstand. Eksempelvis vil sollys som rammer hvid damp fra skibenes skorsten reflektere kortbølget sollys i højere grad end det sollys som rammer et mørkt hav.

Kilder til mørke luftpartikler, som kan transporteres til pol områder og lægge sig på den hvide sne og skabe samme effekt som de sidste rester beskidt sne i slutningen af en vinter. Når sneen smelter bliver partikler liggende på overfladen og hvilket gradvist gør overfladen mørkere. Indtil ny sne lander på overfladen og ændre farver på overfladen til hvid.

De områder som er operationelle lettest at påvirke bør være dem som først tages i brug som klimatiltag.

Eksempelvis vil det være relativt enkelt at i blande hvidt sand i tagpapets overflade, hvilket vil ændre farven på tagpapet. Det vil også være enkelt at placere rullegræs eller bakker med sedum planter ovenpå tagpapet og dermed ændre den overflade som mødes af sollyset.

For at realisere “Albedo effekten, som klimatiltag” kan bruges tilskud og afgiftssystemet. Eksempelvis kan der lægges afgift på udendørs maling med en albedo koefficient over en given værdi. Dette kunne sættes i forhold til grøn for at fascilitere biologiske grønne flader.

Belastningen fra sort udendørs maling kan fastslås ved at bruge salgstal fra forhandlere af maling. Det samlede mængde sort udendørsmaling skal korrigeres i forhold til, at der altid bliver en sjat maling tilbage efter end maling og dækningsgrad (ofte males flader to gange for at opnå tilfredsstillende resultat).