Foreningens arbejdsgrupper på Facebook

 

Herunder finder du en beskrivelse af de enkelte fb gupper

Brug link i beskrivelserne  for at ansøge om medlemskab af de fb enkelte grupper

Fællesgruppen - Mediegruppen - Vidensgruppen - Kunstgruppen - Hjælpegruppen

Foreningensgruppen

På tværs af de enkelte aktiviteter har Verdensmålsby Svendborg en fælles FB arbejdsgruppe. Vil du være med i foreningen er det et godt sted at starte.

Der er brug for rigtig mange forskellige færdigheder, kompetencer, netværk for at flytte Svendborg. Det kan være den enkle med at sprede budskabet, transport eller håndværksarbejde i forbindelse med aktiviter, hjælp til at skabe finansiering.

Der er brug for din indsats

Mediegruppen

Anerkendelse af dem, som i handling gør en forskel

Anerkendelse er en stor drivkraft i vores handlinger. Handlinger hvor vi omlægger vores handlingsmønstrer kræver en ekstra indsats. Dem som formår at omlægge deres handlinger mod et bæredygtigt samfund fortjener anerkendelse og ros.

Den anerkendelse kan Verdensmålsby Svendborg give ved at lave korte videoer, hvor den enkelte fortæller om sin handling og hvad det betyder for verden. Disse videoer giver Verdensmålsby Svendborg viralt liv gennem de sociale medier.

Anerkendelse er en måde at omsætte bekymring til indflydelse og handling. Anerkendelsen som drivkraft har også et element ved, at fortælle omverden at “jeg tager ansvar for samfund”. For en virksomhed vil det kaldes branding af en grøn profil baseret på handling og ikke kun på holdning. For den enkelte borger giver det mulighed for at inspirerer andre i Svendborg til også at tage ansvar for vores fælles fremtid.

Har du lyst til at være med i mediegruppen? Være med til at skabe anerkendelse gennem videoer på sociale medier - og flytte Svendborg mod et bæredygtigt lokalsamfund? Så meld dig ind i mediegruppen.

Ø-bryg arbejder med verdensmålene. Der er mange andre som også arbejder med at transformere vores verden mod et bæredygtigt samfund. De skal have synlighed, anerkendelse og inspirer resten af Svendborg til at blive del af et fælles løft til at flytte verden.

Vidensgruppen

Giv viden og kompetenceløft til Svendborg

Give viden og indsigt til Svendborg

For rigtig mange mennesker i Svendborg ligger skoletiden som en fjern fortid. Dengang bestod undervisningen ikke af klimaforståelse som den gør for nutidens unge. Når talen kommer på 2 graders global temperaturstigning, så vil mange i Svendborg have en forståelse bundet i hverdagens oplevelser ”så stor forskel er der vel ikke på smøret i køleskabet ved at ændre temperaturen fra 5 grader til 7 grader?”. Det gør det svært at erkende klimakrisen, og vi har simpelthen brug for en ny tur på skolebænken. 

Et fagligt grundlag for at transformere verden

Er du elev, studerende eller lærer på en uddannelse i Svendborg vil det være oplagt at lave et samarbejde. Der bliver lavet rigtig mange spændende opgaver og projekter, som aldrig kommer udenfor klasselokalet. Måske en del af dette arbejde og denne viden kan formidles videre via Verdensmålsby Svendborg og gøre os alle lidt klogere.

Sidder du med spændende viden og kompetencer, og er du klar til at indgå som vidensbank til formidlingen. Eksempelvis deltage i interview, hvor du forklare og giver indsigt indenfor dit område. Din viden kan give grundlag for at forstå, hvordan vores handlinger påvirker verden.

Vidensgruppen arbejder med at formidle viden og skabe forståelse for, hvordan vores handlinger har betydning for vores livsgrundlag. Et tiltag, som giver os mulighed for at omlægge vores handlinger har betydning for vores livsgrundlag.

Er du klar til at være med til at formidle viden? 

Kunstgruppen

Skab dialog gennem Verdensmålskunst

Dialog gennem verdensmålskunst

Byrummet i Svendborg er vores fælles mødested med fri adgang for alle borgere og besøgende. Svendborg er en kulturby, og byrummet er derfor en unik mulighed for at skabe dialog med et samlet Svendborg. Tilfører vi gadekunst i Svendborgs byrum med de 17 verdensmål som tema kan vi starte en dialog.

 

Kunst, Byrum og Verdensmål

Vil du være med til at skabe verdensmålskunst i gadebilledet? Være med til at skabe en dialog og en refleksion, hvor vi i fællesskab får øget bevidstheden om de muligheder, verdensmålene giver os til at skabe en bæredygtig fremtid?

#13

Hjælpegruppen

Din måde at støtte arbejdet med at flytte Svendborg

Din indsats er der brug for

Det at flytte Svendborg er en meget stor opgave og der er brug for en indsats fra mange foreskellige mennesker med hver deres tilgang til verden. Tilsammen kan vi flytte rigtigt meget. I foreningens aktiviteter er der brug for støtte til både praktisk til selve aktiviteterne, til kommunikation, finde finansiering, personer med fagspecifik viden - og dem som bare er gode til at skabe en god stemning i fællesskabet. Der er brug for os alle - også dig. I forhold til fb er det i foreningens fællesgruppe at hjælpegruppen  kommunikerer.

 

Mail formular

Lidt nede på denne side findes en mailformular. Det vil være en hjælp, hvis du vil skrive et par ord om dig selv og hvordan du tænker du kan hjælpe og være del i foreningen. Det er også her du kan stille spørgsmål til foreningen.

 

#13