Havstigning vs Vindmøller

Leave no one behind

 

 

Højde af Svendborgsundbroen = 33 meter

Totalhøjde af Broholm Vindmølle (Vesta V126) = 150 meter

Fuld afsmeltning af Nordpolen = 7 meters havstigning

Fuld afsmeltning af Sydpolen = 58 meters havstigning

Ingen ønsker en stor støjende vindmølle i baghaven

Ingen ønsker havstigning, som fylder baghaven med vand

Hvordan kommer vi videre?

Løsning

Som samfund har vi alle gavn af grøn strøm – masser af grøn strøm – men det er naboerne til vindmøllerne som bærer ulemperne. Så opsættes en ny vindmølle bør naboer hver år gratis modtage strøm svarende til et normalt husstandsforbrug. En motivation til at have vindmøllen som nabo.

Samtidig bør ejendomsvurderingen anerkende naboskabet og give husets en bæredygtighedværdi. Et tiltag, som skal give huset mere værdi ved køb og salg.

Endelig skal vi alle forstå, at hver gang vindmøllen har drejet en omgang har det bremset lidt af afsmeltningen på polerne

Hvor vigtige er vindmøllerne?

Den samlede mængde drivhusgas i atmosfæren afgør vores globale temperatur.

Stiger temperaturen smelter isen på polerne.

Strøm fra vindmøller erstatter fossilt brændsel, så CO2 udledningen mindskes.

Grøn strøm fra vindmøller er nødvendigt for at ændre udviklingen.

Hvad er risiko for afsmeltning?

CO2 koncentrationen i atmosfæren har aldrig i menneskehedens historie været så høj som i dag. CO2 tilbageholder varme fra at forsvinde ud i atmosfæren.

Metan er 23 gange så effektiv som drivhusgas i forhold til CO2. Med optøning af permafrosten fra de store moseområder i Nordamerika og Sibirien frigives store mængder metan.

Lattergas er 300 gange så effektiv som C02 i tilbageholdelse af varme – og lattergas udledes som restprodukt fra gødning i landbruget. Med stigende efterspørgsel globalt på mad må forventes en øget udledning af lattergas.

Hvad er konsekvens ved afsmeltning?

Konsekvenser for Danmark kommer allerede ved 1 meters havstigning. De finansielle markeder ønsker ikke tab.

Hvem vil investerer i et land, som havet tager?

Danmark ved 7 meters havstigning

Svarer til fuld afsmeltning af isen på Nordpolen

Danmark ved 60 meters havstigning

Svarer til fuld afsmeltning af isen på Sydpolen

VINDMØLLER – LAND vs. HAV

Danmark er et lavlandsområde og rammes hårdt af havstigning. Vi skal være 100 % bæredygtig på grøn strøm – og vi skal lave meget mere. For der er samfund, som er langt bagefter os i den grønne omstilling. Skal vi lykkes er der både brug for havvindmøller og landvindmøller.

Verden er ikke altid retfærdig. Men vores svaghed kan vendes til en fordel. For Danmark har mulighed for at skabe rigtig meget grøn energi – og det vil blive efterspurgt.

CALL TO ACTION!

Naturen responderer på vores handlinger – ikke vores holdninger

Is smelter ved nul grader