Temadag “Lokalt Globalt Svendborg”

Verdensmålsby Svendborg ’21

Hvor bæredygtigt er Svendborg?

Lokalt-Globalt FN Projekt

Siden FN’s “Earth-summit” i Rio de Janeiro i 1992 har bæredygtighedsdagsordenen været
anerkendt som afgørende fælles udfordring for menneskeheden og verdens nationer. Nu,
næsten 30 år senere er problemerne – klima, biodiversitet, social lighed, økonomisk stabilitet
– blevet så påtrængende at der skal ske noget, og den fælles dagsorden er udtrykt i FN’s
Verdensmål som alle lande har tilsluttet sig. I de kommende måneder og år vil det omsættes til
krav til private virksomheder, offentlige institutioner, civilsamfund og borgere om at dokumentere
hvad de gør i forhold til Verdensmålenes delmål og indikatorer – og krav om handling.
Den debat vi rejser her – og den platform vi præsenterer – giver mulighed for at forberede sig på de
krav vi kommer til at møde. Platformen viser synet på verdensmålene i Svendborg og muliggør
samarbejde mellem virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund.

Hvornår er det

Lørdag 2. oktober afholdes det første præsentations- og debatarrangement, hvor vi diskuterer
bæredygtighed, præsenterer databaseplatform med indledende resultater og diskuterer
sammenhængen mellem Verdensmålene og Svendborg med opstillede kandidater til
kommunalvalget 16. november.

Program

10.00 Velkomst og introduktion til programmet (Jakob Erle Direktør for IAED og Rex O. Schade, AWE’s bestyrelse)
10.10 Velkomst – Bruno Hansen, Formand for Miljø- og Naturudvalget, Svendborg Kommune
10.20 Erhvervslivet og bæredygtighed – Steen Gade, formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, som er nedsat af Erhvervsministeren
10.40 Klima, Demokrati og Lederskab, Mads Ejsing, Klima og Demokratiforsker
11.00 Debat om fremtiden – med oplægsholderne og publikum
11.30 Pause, kaffe
11.45 Tag ansvar! Levering af energi til eget lokalsamfund med 60 husstande. Jens Galschiøt,
kunstner og ansvarlig medborger
12.10 Klimakrigeren – samtale mellem generationerne, Anna van Deurs, filmskaber.
12.30 Frokost – sandwich

 

Eftermiddag

13.00 Præsentation af platform for samarbejde i Svendborg mellem virksomheder, offentlige
organisationer og NGO’er om en bæredygtig fremtid.
13.30 Lars Myrthu-Nielsen som stiftede ØKO-net for over 25 år siden, reflekterer over om der er
noget der er anderledes nu
13.40 Kommunalpolitiske indlæg
Lokalpolitikere fra samtlige partier i Svendborg præsenterer deres holdninger til
Verdensmålene og Kommunens Bæredygtigheds strategi, derefter debat:
Henrik Nielsen, Konservative folkeparti
Kaspar Krebs, Alternativet
Ruben Hensen, Socialdemokratiet
Dennis Ørsted Petersen, SF
Hanne Ringgaard Møller, Radikale Venstre
Marianne Mix Larsen, Dansk Folkeparti
Birger Jensen, Venstre
Jesper Kiel, Enhedslisten
14.30 Pause
15.30 Lokalpolitikere og mødedeltagere spiller “VERDENSBORGEREN – Verdensmål i
spil” (IAED’s) i blandede grupper. Unge og ældre, politikere, eksperter og borgere spiller og
tænker sammen. Opsamling: Fik du lært noget nyt?
15.45 Fra NGO’erne Topmøde i Salt Lake City 2019 til COP 26 i Glasgow, November 2021.
Hvordan hænger Svendborg sammen med globale initiativer som C40 om bæredygtige
byer og provinsbyer i Verden? Hvad kan vi bringe med til klimatopmødet COP26 i Glasgow
– og til næste NGO Topmøde i New York 2022? Rex O. Schade, AWE’s NGO repræsentant i
FN.
16:30 Afslutning.

Arrangementsoplysninger

Lørdag 2. oktober kl. 10 – 16.30

Guldsalen i Svendborg Kulturhus, Ramsherred 4

Tilmelding: Nemtilmelding

Fri entré

Kontakt: rex.schade@gmail.com / mobil 50 41 91 04