Status på Verdensmål #1

Kvalitative interview af aktører i Svendborg med deres vurdering af status på verdensmål og hvilken rammer, som der er brug for til at nå målene.

Skale til vurdering af status

Ringe

Dårlig

Middel

God

Middel

Ej vurderet

Aktører i Svendborg, som har vurderet verdensmål #1

  • Association for World Education, AWE (interview: 2022)
  • Radikale Venstre i Svendborg (interview: 2022)

Organisation Association for World Education, AWE (interview: 2022)

Tilstand vurderet på skala

Middel

Organisation vurdering af tilstanden

600 børn i Svendborg kommune lever under fattigdomsgrænsen. Det er ikke omtalt på kommunens hjemmeside.

Hvad gør organisation selv

AWE ser alle 17 Verdensmål i sammmenhæng. Vi oplyser om forhold og bringer status på dette mål på baggrund af dansk, europæisk, internationalt netværk.

Hvilken rammer er der brug for?

Lokalt

Det gør de politiske partier ved at leve op til deres grønne budskaber og planer under Lokalvalgkampen 21. De sætter fokus på de 8 mål i Svendborgs Bæredygtigheds strategi, version Januar 2020 i sammenhæng med alle øvrige mål. Lokale NGO’, firmaer og skoler gør ligeså: fokus på denne strategi og hvad egen NGO, forening, skole gør.

Nationalt

Ifl. Danmarks statistik, dst.dk, – har sundhedsministeriet kædet sdg 1 sammen med sdg 2: – om mål for børn inden 5 år inden 2030.

Verdensregion

Ej vurderet i interview

Globalt

UN NGO’ernes årlige summits har alle 17 mål på dagsordenen. Det handler AWE og internationalt netværk udfra.

Organisation: Radikale Venstre i Svendborg (interview: 2022)

Tilstand vurderet på skala

Ej vurderet

Organisation vurdering af tilstanden

Ej vurderet i interview

Hvad gør organisation selv

Minus hjemløse i Svendborg.
Stærk organisering i civilsamfundet i form af frivillige foreninger.