Transformation & Finansiering

Du investerer i en proces og ikke et produkt

En proces hvor tankerne i slutpunkt er forskellig fra startpunkt – det kaldes transformation

Hos fonde som finansierer projekter er der en tendens til at tænke som forbruger. Det vil sige at medlemmerne i fondsbestyrelsen sidder med en stor pose penge, som skal investeres fornuftigt i forhold til at aktiviteter og samtidig give goodwill/branding til fonden. For at sikre dette ønskes ofte velbeskrevet projekter med detaljerede budgetter. Med andre ord får fondsbestyrelsen præsenteret en række produkter, som blot venter på at blive produceret. 

Nytænkning fordre afprøvning og interaktion af ideer mellem mennesker. Det er en proces. Skal vi flytte verden ind i et bæredygtig samfund skal fokus ligge på transformationen. Vi skal skabe nye tanker for de gamle tanker er dem som har skabt problemet. En nytænkning som skaber et andet samfund end det vi havde i går og det vi har i dag.

Rent praktisk er der brug for at der stilles finansiering til rådighed for nytænkende og klimabevidst unge uden at de bliver afkrævet en beskrivelse af slutproduktet. Et eksempel på denne tankegang er logoet til Verdensmålsby Svendborg, hvor en gruppe unge i foreningen uopfordret snakkede om at skabe en lokal forankring af verdensmåls logoet. En ung gymnasiepige kom ugen efter og leverede logoet.  

I 2021 ønsker Verdensmålsby Svendborg at skabe verdensmålskunst i Svendborgs gader for at åbne for en dialog om, hvordan vi får taget ejerskab af de 17 verdensmål. I idekatalog findes ideer til en rækker værker. Men det er ikke sikkert det bliver disse værker som realiseres. Måske opstår der ideer, som er langt bedre til at skabe dialogen. Så vil det være disse værker som realiseres. I sidste ende er det de kreative, som har beslutningen.