Foredrag Albedo effekten, som klimatiltag

Sorte flader afgiver mere varme til atmosfæren end hvide flader. Hør hvordan denne effekt med enkle tiltag kan bremse den globale opvarmning. Et klimatiltag, som endnu ikke er taget i brug, og som markant kan påvirkning vores lokale regnskab over, hvor meget varme vi er ansvarlige for i den globale opvarmning.

Tirsdag 20. september 2022

Kl. 19.00 – 20.00

Der er fri adgang og ingen tilmelding

verdensmaalsbysvendborg@gmail.com

Mobi 2834 1409

Stil dit spørgsmål

Albedo effekten påvirker rigtig mange dele af vores liv, hvis vi ønsker at gøre brug af dette simple tiltag. Men da muligheden for dette klimatiltag er ret ukendt, så er der helt sikkert også en masse spørgmål. Du har mulighed for at stille dem – brug “Stil spørgsmål” knap og hjælp med at vi får skabt bedre forståelse. Har du ideer, forslag og links til relevante aktører, så er du også meget velkommen til at give dem videre i denne blog om Albedo effekten, som klimatiltag.

Foreningen

Verdensmålsby Svendborg

arbejder for, at vi i Svendborg tager ejerskab af de 17 verdensmål 

Erkendelse af klimakrise

Vi befinder os i en klimakatastrofe, hvis omfang vi endnu ikke har forstået

Klimaet hænger sammen med måden vi mennesker har indrettet os på

Der hvor vi lever og bor har vi den største mulighed for at skabe ændringer

De 17 verdensmål er på nuværende tidspunkt den bedste platform til globalt og lokalt at transformere os ind i et bæredygtigt samfund

Et tab af værdi

I Svendborg er der aktivitet med en masse tiltag – borgerne gør noget, virksomhederne gør noget, kommunen gør noget – men vi gør ikke nok. Dette “nok” er i forhold til tippingpoint, som er den klimatilstand hvor den globale temperaturstigning bliver selvforstærkende og hvor verdenshavene stiger.

Der ligger rigtig mange meter i havstigning bundet som is på polerne, og en havstigning på blot 20 centimeter vil vise verden, at isen på polerne kan smelte. Hvem vil investerer sin formue i land, som havet tager om et øjeblik? Danmark vil med denne erkendelse blive et værdiløs papir at investerer i. Et tab af værdi, der vil have voldsomme økonomiske konsekvenser for hele det samfund vi kalder Danmark.

Vi skal ændre rigtig mange handlemønstre og omlægge rigtig meget økonomi – og vi har mere end meget travlt, hvis vi skal afbøde konsekvens af vores tidligere handlinger. Skal det lykkes for os at transformere vores lokalsamfund er der brug for fælles struktur, fokus og fremdrift – et fælles løft, som samler og flytter verden.

Sådan flytter vi Svendborg

Vi giver anerkendelse til dem, som i handling gør en forskel med korte videospot på de digitale medier 

Vi giver indsigt til Svendborg med formidling af faglig viden om den verden vi er en del af 

Vi skabe dialog gennem verdensmålskunst i gadebilledet

Der er brug for din indsats i

Verdensmålsby Svendborg