Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 21. maj kl. 17.00 til 19.00 afholder foreningen Verdensmålsby Svendborg generalforsamling i Work2gether. Medlemmer med betalt kontingent (100 kr. pr. kalenderår betalt via mobilepay 243040) har stemmeret ved afstemninger. Forslag til vedtægtsændringer kan sendes til verdensmaalsbysvendborg@gmail.com

Vi ses til Generalforsamling

Foreningen

Verdensmålsby Svendborg

Et bæredygtigt livsgrundlag for os som lever og dem som kommer

Erkendelse af klimakrise

Vi befinder os i en klimakatastrofe, hvis omfang vi endnu ikke har forstået

Klimaet hænger sammen med måden vi mennesker har indrettet os på

Der hvor vi lever og bor har vi den største mulighed for at skabe ændringer

De 17 verdensmål er på nuværende tidspunkt den bedste platform til globalt og lokalt at transformere os ind i et bæredygtigt samfund

Et tab af værdi

I Svendborg er der aktivitet med en masse tiltag – borgerne gør noget, virksomhederne gør noget, kommunen gør noget – men vi gør ikke nok. Dette “nok” er i forhold til tippingpoint, som er den klimatilstand hvor den globale temperaturstigning bliver selvforstærkende og hvor verdenshavene stiger.

Der ligger rigtig mange meter i havstigning bundet som is på polerne, og en havstigning på blot 20 centimeter vil vise verden, at isen på polerne kan smelte. Hvem vil investerer sin formue i land, som havet tager om et øjeblik? Danmark vil med denne erkendelse blive et værdiløs papir at investerer i. Et tab af værdi, der vil have voldsomme økonomiske konsekvenser for hele det samfund vi kalder Danmark.

Vi skal ændre rigtig mange handlemønstre og omlægge rigtig meget økonomi – og vi har mere end meget travlt, hvis vi skal afbøde konsekvens af vores tidligere handlinger. Skal det lykkes for os at transformere vores lokalsamfund er der brug for fælles struktur, fokus og fremdrift – et fælles løft, som samler og flytter verden.

Sådan flytter vi Svendborg

Vi giver anerkendelse til dem, som i handling gør en forskel med korte videospot på de digitale medier 

Vi giver indsigt til Svendborg med formidling af faglig viden om den verden vi er en del af 

Vi skabe dialog gennem verdensmålskunst i gadebilledet