Del af en klimaløsning

Albedo effekten og grønne tagflader

Hvordan kan vi omstille til grønne tagflader?

Græs på taget er en historisk kendt teknologi

Hvilke fordele giver grønne habitater på vores tagflader?

Reducer den global temperaturstigning med brug af albedo effekten ved at ændre farven fra sort til grønne på vores bygninger tagflader.

Skab en uforstyrret biotop for planter og insekter.

Tilbageholder vand ved styrtregn og aflast dermed vores kloaksystemer

Skaber et smukt syn i bybillede, der giver ro i vores tanker og følelser

Ideer til hvordan vi omstiller bybilledet til grønne tagflader

og for reduceret de sorte globalt varmebelastende tagflader

Har du ideer, som skal med i idekataloget? Så send din ide til

verdensmaalsbysvendborg@gmail.com

Skab viden i uddannelsessystemet

En af de hurtigste og mest effektive måder, at skabe kompetenceløft i Svendborg er at gå gennem uddannelsessystemet. Ved at alle klasser opfordres til at have et tema om Albedo effektens påvirkning på klima skabes konkret viden om emnet blandt børn og unge. Denne viden formidles indirekte videre hos deres forældre, når snakken går hen over bordet under aftensmaden om dagens oplevelser.

Albedo effekten som klimatiltag formidling på digitale medier

Digital formidling af viden til resten af Svendborg

En del af de skoleopgaver som skabes ved at arbejde med Albedo effekten som tema kan skabe kompetenceløft videre til resten af Svendborg. Her kan digitale videospot om emnet skabt at skoleelever videreformidles via den digitale platform hos Verdensmålsby Svendborg. Alternativt kan andre digitale platforme bruges som eksempelvis Svendborg Bibliotek eller andre aktører i Albedo Svendborg netværket. 

En mulighed ligger i, at danne en frivillig arbejdsgruppe på HTX eller Gymnasiet, hvor naturfaglige undervisere i samarbejde med en gruppe elever skaber en digital formidling om Albedo effekten. Det kan være videospot som viser Albedo forsøg. Eksempelvis hvor stor er forskellen på solopvarmningen af en sort og en hvid kasse, som begge kommer direkte fra fryseren. Det kan også være mere teknisk prægede forsøg. Eksempelvis hvor der vises, hvordan albedo effekten kan måles konkret i tal ved at måle på kortbølge- og termisk stråling.

Albedo effekten som tema

Kunst og formidling i byrummet

Kunst skaber oplevelse og formidling af viden gør mennesker klogere.

For at skabe opmærksomhed omkring Albedo effekten er det oplagt at kombinere kunst og formidling i en udstilling i Svendborgs bybillede. Det er her i gadebilledet at alle borgere i Svendborg mødes og der er fri adgang. Det er fysisk et fælles mødepunkt for hele Svendborg. 

Den sorte terning i Møllergade kan få en ny midlertidig kontekst i form af hvide flader, grønne planter og kunst med albedo effekten som tema. I området placeres plancher som formidler konkret viden. 

info om albedo effekten, som klimatiltag

Bygning på Svendborg havn for passagere til Ærøfærgen

Showcases ved nøgle lokaliteter

Før en boligejer kaster sig ud i at skabe grønne tagflader på sit hus er der brug for afklaring at en række konkrete spørgsmål. Her er der brug for showroom på udvalgte lokaliteter. Oplagte lokaliteter: 

Færge ventesal Bygning med ventesal til færgerne på Svendborg Havn. Her kan taget få en grøn flade og på væggene kan ophænges informationsmateriale.

Plantecentre SvendborgSund Havecenter, Den grønne oase, Bo Grønt Midtfyn – hvor der opstilles information om grønne tagflader. Det økonomiske incitament for plantecenteret er at et salg via plantecenteret giver andel i omsætning, når håndværkeren skal udfører selve opgaven med at lægge den grønne tagflade.

Byggecentre XL, Stark og Jem & fix med opstilling af demo samt formidling af kontakt til håndværkere.

Genbrugspladsen Masser af borgere i Svendborg kommer hver uge forbi genbrugspladsen og en af bygninger har allerede grønt på taget.

 

Gør grønne tagflader almindeligt i bybilledet

Brug effekten “Tordenskjolds soldater” ved at udvælge huse med sorte tagflader langs de befærdede veje og omlægge disse tagflader til grønne biotoper. Det vil stimulere til en trend blandt husejere, hvor grønne tage er et naturligt valg, når hustagene står for en udskiftning eller der skal bygges nyt bolig. Det er relativt få huse som skal beklædes for at skabe en visuel oplevelse af, at Svendborg er en grøn by.

Tagflade med grønt sedum i Kullinggade, Svendborg

Opbyg Albedo netværk

Opbyg netværk hos aktører med relation til tagflader, så udveksling af information og leads fremmes. En del aktører i netværk skal opdateres på viden inden for grønne tagflader. Netværk kan omfatte professionelle aktører, samt interesse organisationer med viden indenfor området: Håndværkere, Arkitekter, Kommunens tekniske forvaltning, Plantecentre, Byggemarkeder, Producenter af sedum elementer, Naturfredningsforeningen, Biavlere, Øko-bevægelsen.

Skab et Albedo regnskab baseret på digitale data

Skal Albedo effekten for alvor integreres i vores byplanlægning er der brug for at konkretiserer effekten i tal. Til det ønskes udviklet  en Albedo regnskab baseret på digitale data. Lidt i stil med reguleringen af EU´s landbrugstøtte, hvor luft- og satellitfoto indlagt i en algoritme kan styrer tildelingen af støtte til de enkelte marker. 

Med Albedo regnskabet tænkes, at et luftfoto af tagfladen på en given bygning opløses i pixel, og hver pixel tilføres en albedoværdi afhængig af den enkelte pixels farve. Grundplanen på huset findes i BBR registrene. Ved at gange grundplanen med den gennemsnitlige pixelværdi for tagfladen findes tagfladens albedo værdi. 

Ved at lade en algoritme gennemføre beregningen kan der laves en samlet vurdering over bygninger i Svendborg Kommune. Hermed er skabt et værktøj til at vurdere udviklingen af klimabelastningen fra tagfladerne. Tilsvarende et Albedo regnskab for tagflader kan der også opstilles Albedo regnskab for biler og for vejsystemer.

grøn albedo afgift på nyanlagte sorte tagflader

Lav en grøn Albedo afgift

Skal vi have minimeret varmetilførslen skal jordens overflade gøres meget mere hvid, og det kræver et politisk tiltag. Albedo afgiften er et grøn klimatiltag, som søger at reducere den mængde varmeenergi, som tilføres jorden fra solen.

Princippet For at finde afgiftens størrelse på en bygning ganges antal kvadratmeter af taget projekteret ned i et 2-dimensionalt plan (det kan aflæses på et satellitbillede) med tagfladens værdi i albedoskalaen (her vælges den dominerende farve på taget). Resultatet ganges med en basis albedo afgift målt i kr.

Afgiften bortfalder fra bygninger, hvis mere end 80 % af tagfladen på en bygning er beplantet med vegetation. Afgiften reduceres på bygninger med solceller i forhold til projekteret flade af taget, som er dækket af solceller.

I bestemmelse af Albedo afgiften for de enkelte bygninger kan hente erfaring fra EU støtteordning til landbruget. Her bruges satellitbilleder til, at vurdere type af afgrøde på en mark, samt arealet af marken.

Farven hvid er god til at reflektere kortbølget stråling, mens sort er dårlig til at reflektere. For at gøre det enkelt bruges en skala, hvor 0 angiver sort og 100 angiver hvid.

Den nye grønne albedo afgift arbejder ud fra en enkelt princip. Jo mere kortbølget sollys som reflekteres fra en tagflade, jo mindre bliver afgiften.

Skal den nye grønne albedo afgift have ordentligt solid påvirkning skal afgiften i de første omgang stå alene. Så den bliver tydelig. Når den er blevet mere almindelig  kan den indlægges i den samlede klimavurdering af bygningen.

biodiversitet på grønne tage

Blive showcases for resten af verden

Gennemføres Albedo strategien i Svendborg er det oplagt at gøre Svendborg til Showcase for resten af verden. Det betyder, at eksempelvis at det digitale værktøj til vurdering af tagfladernes albedo belastning bør præsenteres for Christiansborg samt EU. 

Kan Albedo Svendborg skabe et digitalt værktøj, som kan danne grundlag for en ny grøn albedo afgift og få det integreret i dels Danmark – dels EU. Så er det et tiltag, som for alvor kan være med til at begrænse opvarmningen af atmosfæren fra vores tagflader.

Grønne Sedum tagflader

Grønne sedum tagflader er opbygget af bakker indeholdende porøst materiale med lavtvoksende urter og græsser. De grønne sedum bakker kan lægges ovenpå de fleste etablerede tagflader, som har en hældning op til 25 grader og bakkerne kan fastholdes på tagfladen med alulister. I sommerhalvåret vil tagfladen typisk udtørre, hvilket får de selvsåede større planter fra birk og hassel til at tørre ud. Dette betyder relativ lav vedligeholdelse. 

De grønne sedum tagflader har følgende fordele

  • Skaber biotop for bier og andre insekter
  • Skaber flotte naturfarver i bybilledet
  • Tilbageholder vand ved styrtregn, hvilket aflaster fælles kloaksystem
  • Er enkle og relative billige at etablere på tagflader
  • Har lav krav til vedligehold
  • Klimavenlig albedo effekt i forhold til sorte tagflader

Realisering af Albedo Svendborg strategi

En realisering er afhængig af, at 

  • Nøgleaktører skal gå aktivit ind i strategien
  • Strategien skal finansieres – enten fra private eller offentlige midler

Husfacede fra London nær Kentish/Camden Town

Se denne video om Albedo effekten og blive klogere

Du får også vist et smørforsøg med albedo effekten i timelapse version