VI HAR EN LØSNING

ALBEDO EFFEKTEN SOM KLIMATILTAG

Albedo effekten fortæller at sollys, som rammer sorte overflader afgiver mere varme til atmosfæren end hvide overflader.

Dette åbner for en række klimatiltag i indretning af vores byer, som vil begrænse stigningen i den globale temperatur.

Smørhus skaber uhensigtsmæssig opvarmning af atmosfæren i tagfladens ofte 30 år lange levetid.

Hvide græske huse udnytter albedo effekten til at minimere opvarmning af husene

Grønne tage understøtter biodiversitet og skaber mindre varme til atmosfæren end sorte tagflader

Hvad med sorte biler og sort asfalt?

Hvad med sorte tagflader?

Hvad med sorte affaldsspande?

Spørgsmål til politikerne i vores samfund og til dig som borger

Vil du indføre en årlig afgift på nyanlagte sorte tagflader?

Er det et relevant spørgsmål. Absolut ja, når du ser dette lille smørforsøg med Albedo effekten, som er vist herunder. For i det store regnskab har “Albedo effekten, som klimatiltag” fokus på varmetilførsel, mens alle drivhusgasser har at gøre med varmetilbageholdelse. Så pointen. Er det ikke ved at være tid til at kigge på begge sider af regnskabet som har betydning for den globale temperaturstigning. Egentlig kan det formuleres “Jo mindre varme vi tilføre atmosfæren, jo mindre varme kan vi tilbageholde i atmosfæren”.

Ønsker vi at begrænse den globale temperaturstigning ved at mindske varmetilførslen til atmosfæren er brug af Albedo effekten en effektiv og simpel løsning. En løsning, som også kan understøtte løsningen på vores biodiversitets krise, når sorte tagflader omdannes til grønne biotoper for insekter og blomster.

Albedo effekten er et naturvidenskabelige princip og de naturvidenskabelige principper kan vi som mennesker ikke forhandle med. Til gengæld er de meget klare i deres mekanisme og vi kan tilpasse vores samfund så de naturvidenskabelige principper tjener os bedst muligt. Dette gælder også Albedo effekten i forhold til den globale temperatur.

Som naturvidenskabeligt princip kan Albedo effekten anvendes på alle materialer, hvor hvert materiale tildeles en Albedo koefficient. Denne koefficient angiver, hvor stor en andel af det kortbølgede lys som rammer overfladen, der omdannes til varme.