Verdensmålskunst i Svendborg

Verdensmålskunst i Svendborgs gader skaber fokus, omtale, opmærksomhed og reflektion omkring de 17 verdensmål. Det er der brug for denne dialog, når vi skal omstille vores handlinger til en verden der kan bære os. Byrummet er et fælles mødested med fri adgang for alle i Svendborg, så det er naturligt at starte dialogen i dette rum. 

Har du selv lyst til at deltage i dette NGO arbejde med verdensmålskunst, så få fat i os.

Hvad sker der med den plastik, som lander i verdenshavene?

Verdensmål #14 Livet i havet

Placering: I hegn til Work2gether ud mod Vestergade.

Nordpolen har 7 meter vand at tilføre verdenshavene, når den er helt smeltet.

Verdensmål #13 Klimaindsats

Placering: Har været placeret på bagsiden af Borgerforningen på vindue ud mod kirken. Nu nedtaget fra placering.

Amazone brænder – sluk ilden

Verdensmål #13 Klimaindsats

Verdensmål #15 Livet i land

Verden har mange sultne maver. 

Verdensmål #2 Stop sult

Verdensmål #10 Mindre ulighed

Opsætning af gadekunst/ Om værkerne placeres i offentligt eller privat rum, så sker med tilladelse og i samarbejde med den, som ejer dette rum.

Princip i Verdenmålskunsten

  

Recycling af verdenmålskunsten 

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion gælder også for byrummet, der fyldes med verdensmålskunst. Antagelsen må fra start være, at verdensmålskunst har en begrænset levetid i byrummet, da der også skal være plads til at skabe kunst i byrummet for de kommende generationer. Verdensmålskunsten skal opbygges og nedbrydes forsvarligt. Til hvert værk bliver der lavet et simpelt klimaregnskab, og dette regnskab skal formidles til dem, som er i dialog med verdensmålskunsten. En måde at lære os alle sammen i Svendborg at tænke simple klimaregnskaber ind i vores hverdag. 

Respekt for byrummet

I arbejdet med verdensmålskunst skal byrummet respekteres. Politisk er Svendborgs Borgmester og Kultur- & Fritidsudvalget informeret om projektet, og en mail fra Borgmesterkontoret markerer en principiel støtte til projektet. Om værkerne placeres i offentligt eller privat rum, så skal det ske med tilladelse og i samarbejde med den, som ejer dette rum.

Kreative, klimabevidste unge

I foreningen findes en gruppe klimabevidste unge, som vil verden og vil ændre verden. For dem handler det om at skabe et fællesskab og opleve, at de kan påvirke måden, vi bygger vores verden på. De er kreative, og derfor er det oplagt for dem at bruge Verdensmålskunst som udtryk og integrere det med de sociale medier. De unge er nytænkende. Det kommer til udtryk i foreningens logo, hvor en ung kvinde fra Svendborg Gymnasium uopfordret ønskede at skabe en lokal forankring af logoet. Med de rigtige rammer for de unge vil de skabe noget, som ikke er set før.