Albedo effekten – en ubrug klimaløsning

Albedo effekten fortæller at sollys, som rammer sorte overflader afgiver mere varme til atmosfæren end hvide overflader

Ændre vi byrummet fra sorte flader til lyse flader skaber vi mindre varme til atmosfæren

– og dermed reducerer vi stigningen i den globale temperatur

En simpel løsning, som vinder os tid til reduktion af CO2

Jo mindre varme vi tilfører atmosfæren – jo mindre varme er der at tilbageholde

Albedo effekten smørforsøg efter 1 1/2 time

Tre klumper smør placeres på et bræt i solen på en varm og vindstille sommerdag. Hvidt og sort stof lægges over to af smørklumperne. Efter 1 ½ timer er smør under sort smeltet. Hvidt står næsten upåvirket. Gul opfører sig mest som hvid.

Som metafor i forhold til albedo effekten og den globale temperatur kan du tænke på en gryde med kogende vand. Grydelåget tilbageholder varmen i at forlade gryden (=CO2 og de øvrige drivhusgasser, som tilbageholder varme i at forlade atmosfæren). Knapperne på komfuret kan vi bruge til at skruer op og ned for varmen til gryden (=albedo effekten, som tilfører mere eller mindre varme til atmosfæren afhængig af farven på overfladen, som solens lys møder).

Hvad siger forsker om albedo effekten som klimaløsning?

Det er bestemt en brugbar måde/et brugbart virkemiddel til at reducere først energien der er til rådighed for opvarmning – altså få solenergien til at reflektere retur til verdensrummet fremfor at blive absorberet – og dernæst reducere temperaturudviklingen. Der ligger et potentiale her, bestemt.

At ændre albedoen vil være omfattende – man kunne starte med at male fx hustage hvide og omlægge asfalt til park-arealer. Man kunne etablere flere parker og vådområder, så energien bliver anvendt til fordampning og ikke opvarmning. Det handler om at fx skabe et bymiljø, hvor energien ikke anvendes til opvarmning, men dels bliver reflekteret retur til verdensrummet. Den energi der bliver absorberet skal da i stigende omfang da anvendes til fx fordampning frem for opvarmning.

Sebastian Mernild, professor i klimaudvikling, leder af SDU Climate Cluster samt hovedforfatter i FNs klimarapport

Albedo effekten skal ikke undervurderes

Albedo effekten – hvor meget skal omlægges for at kompenserer årlig opvarmning?

Svendborg kommune kan modvirke den årlige opvarmning på kommunens areal ved, årligt at gøre et asfalteret område el. andet mørkt område på størrelse med 22,8 fodboldbaner helt hvidt. Ved at forbedre Svendborg Kommunes albedo kan vi holde kommunens areal køligere.

Som klimaløsning

Det er simpel – Det virker – Det er billig – Det er et ubrugt potentiale – Det er fordel for biodiversiteten – Det begrænser den globale temperaturstigning – Det vinder os tid til tippingpoint – Det har fuld rygdækning hos klimaforsker