VI HAR EN LØSNING

ALBEDO EFFEKTEN SOM KLIMATILTAG

Drivhus effekten vs. Albedo effekt

Hvad er forskellen?

Som metafor i forhold til albedo effekten og den globale temperatur kan du tænke på en gryde med kogende vand. Grydelåget tilbageholder varmen i at forlade gryden (=CO2 og de øvrige drivhusgasser, som tilbageholder varme i at forlade atmosfæren). Knapperne på komfuret kan vi bruge til at skruer op og ned for varmen til gryden (=albedo effekten, som tilfører mere eller mindre varme til atmosfæren afhængig af farven på overfladen, som solens lys møder).

Albedo effekten

Albedo effekten beskriver ændringen af lys, når lyset møder en overflade. Her vil en en andel af det kortbølgede lys omdannes til langbølget varmestråling, når det reflekterer fra overfladen. Den langbølgede varmestråling er det vi mennesker oplever som varme.

Andelen som omdannes til varme udtrykkes med albedo koefficienten og i det menneskelige øje vil det være de sorte flader som har en højere andel i varmeproduktion i forhold til det som mennesket oplever som hvide flader.

I naturvidenskaben defineres albedo koefficenten med værdien 0 med sort farve og værdien 1 med hvid farve. Den hvide farve er defineret som artisk hvidt sne. Albedo effekten er egentligt ret enkelt at fastslå og i følgende video kan du få et indblik med en måling udført i Grønland.

Drivhus effekten

Drivhus effekten kan forstås i en simpel model baseret på metaforen “et drivhus”, hvor solens lys godt kan komme ind gennem glasset i drivhuset, men hvor varmen har svært ved at komme ud gennem glasset.

Drivhus effekten kan også beskrives lidt mere teknisk og åbner for en mere kompleks forståelse. Sådan er det ofte for mange af de naturvidenskabelige indsigter. Pointen er den sammen om det er en simpel forståelse eller en kompleks forståelse. Drivhuseffekten gør det sværere for varmen i at forlade jordens atmosfære.

Har du mod på at blive klogere på drivhus effekten i en mere kompleks forståelse, så tag et kig på denne video.