Princip i Verdenmålskunsten

  

Recycling af verdenmålskunsten 

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion gælder også for byrummet, der fyldes med verdensmålskunst. Antagelsen må fra start være, at verdensmålskunst har en begrænset levetid i byrummet, da der også skal være plads til at skabe kunst i byrummet for de kommende generationer. Verdensmålskunsten skal opbygges og nedbrydes forsvarligt. Til hvert værk bliver der lavet et simpelt klimaregnskab, og dette regnskab skal formidles til dem, som er i dialog med verdensmålskunsten. En måde at lære os alle sammen i Svendborg at tænke simple klimaregnskaber ind i vores hverdag. 

Respekt for byrummet

I arbejdet med verdensmålskunst skal byrummet respekteres. Politisk er Svendborgs Borgmester og Kultur- & Fritidsudvalget informeret om projektet, og en mail fra Borgmesterkontoret markerer en principiel støtte til projektet. Om værkerne placeres i offentligt eller privat rum, så skal det ske med tilladelse og i samarbejde med den, som ejer dette rum.

Kreative, klimabevidste unge

I foreningen findes en gruppe klimabevidste unge, som vil verden og vil ændre verden. For dem handler det om at skabe et fællesskab og opleve, at de kan påvirke måden, vi bygger vores verden på. De er kreative, og derfor er det oplagt for dem at bruge Verdensmålskunst som udtryk og integrere det med de sociale medier. De unge er nytænkende. Det kommer til udtryk i foreningens logo, hvor en ung kvinde fra Svendborg Gymnasium uopfordret ønskede at skabe en lokal forankring af logoet. Med de rigtige rammer for de unge vil de skabe noget, som ikke er set før.