Viden om vores fælles livsgrundlag

 

Det sted, hvor vi lever vores liv er Svendborg, og her skal vores børn også gerne have mulighed for leve deres liv som voksne. En fremtid der er under voldsomt pres fra afsmeltning af isen på polerne, som er tredoblet gennem de sidste fem år. Denne trussel er ret usynlig, og de færreste i Svendborg har reelt erkendt alvoren.
Ved fuld afsmeltning omregnet i havstigning kan Nordpolen tilføre 7,4 meter, mens Sydpolen kan tilføre 58 meter. Til sammenligning er højden af Svendborgsundbroen 33 meter over havniveau.

  • CO2 koncentrationen i atmosfæren har aldrig i menneskehedens historie været så stor som i dag.
  • Metan er 23 gange så effektiv som drivhusgas i forhold til CO2. Med optøning af permafrosten fra de store moseområder i Nordamerika og Sibirien, vil der frigives store mængder metan.
  • Drivhusgassen lattergas er 300 gange så effektiv som C02 og lattergas udledes som restprodukt fra gødning i landbruget. Med stigende efterspørgsel globalt på mad må der forventes en øget udledning af lattergas.

Erkendelse af disse realiteter vil hos de fleste mennesker – også os der lever i Svendborg – skabe en ubehag kaldet kognitiv dissonans, som får os til at lukke øjnene og benægte situationen. En uhensigtsmæssig reaktion, som får os til at fortsætte vores almindelige hverdag.
Naturen er ligeglad med vores holdninger, den responderer kun på vores handlinger. Vi bliver nødt til i fællesskab at erkende og omlægge vore handlinger. Det skal ske nu, hvis vi skal ændre kurven inden vi når tipping point. Det punkt, hvor den globale opvarmning bliver selvforstærkende.

Den hele film “Before the flood” af Leonardo di Caprio

Blive klogere på resten af verden

Facts/ Viden om verdensmål. 

Worldometer

Worldometer

Verdens tilstand

Følg statistik om klodens tilstand

Verdens bedste nyheder

Verdens bedste nyheder

Værd at læse

Selv om der er mange udfordringer som skal løses, så har menneskeheden også gjort store fremskridt.

Real Talk på LinkIn

Real Talk på LinkIn

Verdens tilstand

Havet stiger – følg med i udviklingen på LinkIn “Sea level rise”.