Svendborg for Målene

Rapportering af aktiviteter i 2021 og 2022

Rapport af Rex O. Schade (rex.schade@gmail.com, mobil +45 50 41 91 04) og Jakob Erle (je@iaed.info, mobil +45 23 43 95 93)

I 2021 og 2022 har AWE (Association for World Education) og IAED (International Academy for Education and Democracy) gennemført dette projekt om FN’s Verdensmål i Svendborg – med økonomisk støtte fra Svendborg Kommune. Her et kort overblik på 2 sider, efterfulgt af regnskab, over sigt over møder og strategien bag databasen.

Baggrund

Projektets ide har to udgangspunkter: 1) Ved FN’s NGO-topmøde i Salt Lake City i 2019 blev de deltagende organisationer – bl.a. AWE – opfordret til at gøre FN’s Verdensmålsdagsorden nærværende lokalt. Derfor tog AWE’s Rex O. Schade dette op i Svendborg. 2) Med udgangspunkt i opkomsten af bioregionalt arbejde forskellige steder i verden, bl.a. i Skotland, England og USA begyndte IAED at arbejde med at bruge FN’s Verdensmål som udgangspunkt for det bioregionale,udvikling af bæredygtighed i geografiske lokaliteter, med mere lukkede energi- og stofstrømme og mere selvberoende lokalsamfund. Kombinationen af disse to udgangspunkter blev et projektforslag som prøver at etablere grundlaget for lokale samarbejder mellem virksomheder, offentlige organisationer og NGO’er som bruger verdensmålene som ramme.

Resten af rapport tilgår website